Forårsprogram

Vinter & Forårs program
2021

7 . januar
Banko med 28 gevinster +amerikansk lotteri (kaffe til med bragt brød)
14. januar
Bowling Domino vej .(mødetid 10.45) bowling 11-12
Efterfølgende buffet ( drikkevarer egen lomme ) deltagerbetaling 100,00kr
21. januar
Banko med 28 gevinster + amerikansk lotteri (kaffe til medbragt brød )
4. februar
Gule ærter med diverse tilbehør. (deltagerbetaling 150,00kr,) ( kl-.13.00)
                                                      Vinterferie i uge 7
11. februar
Johan Johansen
25. februar
Banko med 28 gevinster + amerikansk lotteri( kaffe til medbragt brød)
4. marts
Generalforsamling. Tilmelding nødvendig da der smørrebrød (2 stk pro pers.
11. marts
Banko med 28 gevinster + amerikansk lotteri ( kaffe til medbragt brød)
18. marts
Bowling dominovej (mødetid 10.45) bowling 11-12
Efter følgende buffet(drikkevarer egen lomme)deltager betaling 100,00kr
25. marts
banko med 28 gevinster +amerikansk lotteri ( kaffe til medbragt brød).
                               Herefter er der en sommerferie der skal overstås.
26. august
Banko
3. september
Høstfest

Tilmelding til diverse aktiviteter 8 dage før på post@seniormetal-holstebro.dk eller til formanden på 40557021. Kontingent betales i januar måned gerne via
netbank til konto 7600-0001504851 husk navn.(hvis ikke I har netbank kan Inok få hjælp )
PRIS pro person 200,00kr.

Program med forbehold for myndighedernes covid-19 retningslinier.