Generalforsamling

Seniorklubben Metal Holstebro
Afholder  generalforsamling torsdag d.5 marts 2020 kl. 14,00 i Laden

Dagsorden.

1. valg af dirigent
2. godkendelse af dagsorden
3. valg af stemmeudvalg (3)
4. beretning ved formanden
5. regnskab ved kassereren
6. indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent
7. valg af formand på valg Erik Skallebæk
8. valg af  Suppleant på valg Henning Frøkjær
9. valg af suppleant på valg Keld Lund
10. Valg af af revisor på valg Helle Toftgaard
11. valg af revisorer suppleant på valg Erik Gade
12.  Eventuel. Alt kan drøftes intet vedtages.

13  Afsluttende bemærkning v. formanden

Forslag  skal være formanden i hænde 28/2
på 40557021