Beretninger

Torsdag d. 1. marst 2018

Beretningen vil omhandle nogle af de ting vi havde på programmet 2017 og til dato.

Noget af det første var fortælledag v. Johan Johansen første gang i marts og senere i november. Han er dygtig til at fortælle om sine ferieoplevelser fra den store verden.

20. april sluttede vintersæsonen der skulle være afholdt forårs/stiftelsesfest, det blev aflyst på grund af for dårlig tilslutning, det er selvfølgelig ærgerligt når der ikke er tilslutning til de arrangementer der er programsat m.m.

Høstfest 1. september god fest god tilslutning

Der har i perioden været 2 Virksomhedsbesøg Jyden Bur og Antalis Bastrupgaavej
Det er altid interessant at besøge og se forskellige virksomheder i funktion.

Vi har været til bowling 3 gange i den her sæson der er god plads derude så vi kan sagtens være flere der er en god stemning.

Julefrokost 1. december godt mad god tilslutning godt humør

Der er som regel rigtig god tilslutning til banko hvor der også er amerikansk lotteri
Og hvor vi hygger os et par timer.

d. 8. februar afholdt klubben fastelavn med banko og hygge

Gule ærter 22. februar god dag med hygge og god tilslutning

Det var årets gang her i klubben, bestyrelsen har deltaget i Ladens bestyrelse og repræsentantskab, m.m.

Alt det der foregår her kommer ikke af sig selv, der er arbejde der skal gøres både først og sidst, der skal lyde en stor Tak til bestyrelsen for den indsats de gør for at vi kan hygge her i klubben, også tak til de medlemmer der er behjælpelig